Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adam Chuderski

Badam złożone funkcje poznawcze: rozumowanie, rozwiązywanie problemów, twórczość, uczenie oraz samokontrolę. Interesuję się podstawowymi pytaniami dotyczącymi ludzkiego umysłu: jego ewolucją, architekturą, mocą obliczeniową i reprezentacyjną, ograniczeniami oraz podłożem neuronalnym. Stosuję eksperymenty behawioralne, okulografię i różne analizy EEG. Rozpracowujemy stymulację mózgu (tACS). Jestem autorem lub współautorem ≈40 recenzowanych artykułów w czasopismach i ponad 20 publikacji konferencyjnych. Otrzymałem granty z NCN (na ≈6 mln zł) oraz subsydium profesorskie MISTRZ z FNP.

Jan Jastrzębski

Jestem doktorantem psychologii i mój projekt doktorski dotyczy struktury zdolności dyskryminacji sensorycznej oraz ich związku z najważniejszymi konstruktami poznawczymi, w szczególności inteligencją płynną. W tym kontekście, badałem również to czy inteligencja może być wyjaśniona poprzez zdolności związane z przetwarzaniem prostych relacji. Oprócz tego, lubię projektowanie nowych testów i zadań poznawczych i zainicjowałem projekt dotyczący psychologicznych podstaw irracjonalnych przekonań.

Patrycja Kałamała-Ligęza

Moja zainteresowania naukowe dotyczą neuronalnych korelatów funkcji wykonawczych. W projekcie doktorskim koncentruję się na interakcjach funkcji wykonawczych z funkcjami językowymi u osób dwujęzycznych. Ponadto, zajmuje się badaniem neuronalnego podłoża i struktury procesów hamowania i rozwiązywania konfliktu. W swojej pracy wykorzystuję miary behawioralne oraz miary aktywności mózgu (w szczególności potencjały związane ze zdarzeniem). 

(fot. A. Fiejka)

Bartek Kroczek

Jestem analitykiem z uniwersyteckim zacięciem. Używam swojego technicznego wykształcenia w badaniach z dziedziny psychologii i kognitywistyki. Aktualnie pracuje nad swoim projektem doktorskim dotyczącym związków pomiędzy rytmami ruchów gałek ocznych a oscylacyjną aktywnością mózgu. Jednakże moje zainteresowania są znacznie bardziej obszerne, dlatego zachęcam do zajrzenia na mój blog.  

W wolnym czasie jestem instruktorem Salsy i prowadzę szkołę tańca w swoim rodzinnym mieście.  

Jestem również początkującym trójboistą, ale któregoś dnia stanę na podeście! 

Hanna Kucwaj

Jestem studentką studiów doktoranckich na międzynarodowym programie CogNeS (Social and Cognitive Neuroscience). Interesuję się rozumowaniem przez analogię. W moich badaniach skupiam się na źródłach dystrakcji utrudniających proces tworzenia analogii. Interesuję się również deficytami poznawczymi w schizofrenii. Część mojego projektu doktorskiego dotyczy podatności na dystrakcję w trakcie rozumowania u pacjentów. W swoich badaniach wykorzystuję między innymi eye-tracking.

Michał Ociepka

Z wykształcenia jestem informatykiem. Aktualnie realizuję doktorat w ramach międzynarodowego programu CogNes (Social and Cognitive Neuroscience). W ramach mojej pracy naukowej zajmuję się analizą sygnału EEG, algorytmami ICA (independent component nalysis), uczeniem maszynowym oraz przezczaszkową stymulacją mózgu przy użyciu tASC.

Tomasz Smoleń

Moje zainteresowania naukowe dotyczą strategii decyzyjnych i ich ewolucyjnego podłoża. Prowadzę badania dotyczące optymalności oraz funkcji ryzyka i współzawodnictwa. Drugim obszarem moich zainteresowań jest modelowanie matematyczne i obliczeniowe, uczenie maszynowe i analiza statystyczna, w szczególności wnioskowanie bayesowskie.